Bilimsel Etkinlik Programı

2023

27 Nisan 2023 Sağlıklı ve Miyokard Infarktüs Modeli Transgenik FarelerdeDuyuNöronuİnervasyonununTümKalp Boyutunda Tanımlanması
Online

2022

21 Nisan 2022 İnsan Kök Hücrelerinden Fonksiyonel Nöronların Eldesi ve İn Vitro Hastalık Modelleme Yaklaşımı
Online
16 Kasım 2022 Hücre Araştırma ve Tedavilerinin Geleceği: Üç Boyutlu Hücre Kültürleri
Online
07 Aralık 2022 İletken Atomik Kuvvet Mikroskopisiyle Ortam Koşullarında Atomik Çözünürlüklü Görüntüleme
Online

2021

01 Şubat 2021 Mikrobiyolojik Örnekleri İncelemeye Yönelik Elektron Mikroskopik Yöntemler: SARS- CoV-2 ve Bakteri Örnekleri
Online
10 Şubat 2021 Cryo-TEM ile Yaşamı Atomik Düzeyde Görmek
Online
13 Şubat - 13 Mart 2021 TEMD 2020-2021 BİLİMSEL TOPLANTI PROGRAMI
WEBINAR
31 Mart 2021 İnterferometrik Işık Mikroskobisi: Biyolojik Nanoparçacıkların Görüntülenmesi
Webinar
30 Nisan 2021 Why do we need different electron microscopy techniques to identify extracellular vesicles and why they are not enough?
Webinar
07 Temmuz 2021 Cell Death in 2021 Looking Forward
Webinar

2020

13 Şubat 2020 2019 - 2020 Dönemi Bilimsel Toplantıları II
İstanbul
05 Haziran 2020 Adli Bilimler ve Suç Araştırmalarında Elektron Mikroskopi Uygulamaları
Webinar
19 Haziran 2020 Derin Öğrenme ve Anjiyogenez Görüntüleri Kullanılarak Kanser Tedavisinin Etkinliğinin Arttırılması
Webinar
24 Haziran 2020 Elektron, İyon ve X-ışını Mikroskopları ile Malzeme Karakterizasyonunda Yeni Trendler
Online
16 Temmuz 2020 Atomik Kuvvet Mikroskobu (AKM): Anadolu'dan Apple ile NASA'ya!
Online
03 Eylül 2020 Get Closer to Truth
Online
15 Aralık 2020 Meme kanserinde ilaç direnç mekanizmaları ve Direncin aşılmasında nanopartiküler ilaç taşıyıcı sistemler
Online

2019

28 Şubat 2019 2018- 2019 Dönemi Bilimsel Etkinlikler-4. Bilimsel Toplantı
İstanbul
21 Mart 2019 2018- 2019 Dönemi Bilimsel Etkinlikler-5. Bilimsel Toplantı
İstanbul
23 Mayıs 2019 2018- 2019 Dönemi Bilimsel Etkinlikler-6. Bilimsel Toplantı
İstanbul
   

2018

1 - 31 Mart 2018 2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 6. Bilimsel Toplantı
İstanbul
13 Nisan 2018 2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 7. Bilimsel Toplantı
İzmir
15 Kasım 2018 2018- 2019 Dönemi Bilimsel Etkinlikler-1. Bilimsel Toplantı
İstanbul
30 Kasım 2018 2018- 2019 Dönemi Bilimsel Etkinlikler-2. Bilimsel Toplantı
İstanbul
20 Aralık 2018 2018- 2019 Dönemi Bilimsel Etkinlikler-3. Bilimsel Toplantı
İstanbul

2017

04 Ocak 2017 Stereomikroskopun Evrak Sahteciliğinde Kullanımı
İstanbul
21 Şubat 2017 Laboratuardan Kliniğe Kök Hücre
İstanbul
16 Mart 2017 Femoral Sinir Basısının Büyüme Faktörleri ve Beta Katenin Aracılığı ile Kemik Hasarı Tamirindeki Rolü
İstanbul
06 Nisan 2017 Lokal Trombositlerden Zengin Plazmanın Diş Hareketine Olan Etkilerinin Histomorfometrik Değerlendirilmesi
İstanbul
3 - 4 Mayıs 2017 2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 5. Bilimsel Toplantı
İstanbul
09 Haziran 2017 6. Konferans
Kocaleli
19 Ekim 2017 2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 1. Bilimsel Toplantı
İstanbul
2 - 3 Kasım 2017 2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 2. Bilimsel Toplantı
Gebze
24 Kasım 2017 2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 3. Bilimsel Toplantı
İstanbul
14 Aralık 2017 2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 4. Bilimsel Toplantı
İstanbul

2016

04 Kasım 2016 İmplantasyon Modellerinde Yenilikçi Yaklaşımlar
İstanbul

2015

20 Mart 2015 Endotoksin ile Oluşturulan Deneysel Üveitte Propolis Etkileri
Metabolik Hastalıklarda Adipositokinlerin Rolü

İstanbul
18 Nisan 2015 Elektron Mikroskopu ile Yapılan Araştırmalarda İmmüngold İşaretlemedeki Yenilikler
İstanbul
15 Mayıs 2015 Deneysel meme kanseri modelinde tumor, nöronal sistemi kılavuz olarak kullanır mı?
Kanser Kök Hücreleri

Manisa

2014

16 Ocak 2014 Yaşam Bilimlerinde Taramalı Geçirimli Elektron Mikroskobu (STEM)
İstanbul
23 Ekim 2014 New Challenges in Confocal Microscopy
Systems and Solutions for EM Sample Preparation

İstanbul
26 Kasım 2014 Elektron Mikroskoplarında Odaklanmış İyon Demeti Günü
Eskişehir
28 Kasım 2014 Doku Mühendisliği ve Uygulamaları
İstanbul
19 Aralık 2014 İnsan Beyninin Evrimi
İstanbul

2010

05 Mart 2010 Biyomühendislik Bölümünde Hücre Kültürü Çalışmaları
İstanbul
09 Nisan 2010 Alkolün erkek üreme sistemi üzerine olan etkisi
İstanbul
07 Mayıs 2010 Karaciğer Rejenerasyonu
Bolu

2009

06 Kasım 2009 Prostat Yapısı ve Prostat Kanseri Deney Modelleri
İstanbul
11 Aralık 2009 Elektron Mikroskobunda Araştırma ve Klinik İlişkiler
İstanbul

2008

16 Ocak 2008 Lityum klorür ve medroksiprogesteron asetatın insan İshikawa endometrium kanserinde imatinib mesilat sitotoksisitesi üzerine etkisi
İstanbul
18 Ocak 2008 Yüksek Moleküler Ağırlıklı Lipoprotein (HDL)'lerin Antiatherojenik Fonksiyonlarını Analiz Edebilecek Yeni Markırlar ve Yeni Terapötik Yaklaşımlar
İstanbul
20 Mart 2008 Çiçekli bitkilerin üreme biyolojisinde TEM ve SEM'in kullanımı
İstanbul
21 Mart 2008 Lenf Düğümünün Mikroçatısı
İstanbul
09 Nisan 2008 Programlı Hücre Ölümü- Sempozyum
İstanbul
17 Nisan 2008 Biyomalzemeler Sempozyumu
-
18 Nisan 2008 Biyomateryaller - Panel
İstanbul
05 Mayıs 2008 Çeşitli toz ve sinter metal kompozitler ile cam-seramik malzemelerde gerçekleştilen mikroyapısal ve nanoyapısal karakterizasyon çalışmaları
İstanbul
16 Mayıs 2008 Taramalı Elektron Mikroskopu ve Böcek Yumurtaları
İstanbul
29 Mayıs 2008 Melatoninin kardiyotoksisite üzerindeki koruyucu etkileri
Çanakkale

2007

19 Ocak 2007 Stereoloji ve Stereolojide Kullanılan Mikroskopik Sistem ve Programlar (Stereo Investigator)
İstanbul
23 Mart 2007 Östrojen ve Testis İlişkisi
İstanbul
17 Nisan 2007 Sanayide Elektron Mikroskopu uygulamaları
Kocaeli
20 Nisan 2007 Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dallarında Eğitim, Araştırma ve Hizmet Açıkoturumu
İstanbul
11 Mayıs 2007 Biyomalzeme-Doku Ara Yüzü: Işık ve Elektron Mikroskobu Düzeyinde Hücre-İmplant Etkileşimleri
İstanbul
27 Mayıs 2007 Preimplantasyon : Embriyo gelişimi
İstanbul
20 Kasım 2007 Çiftlik Hayvanlarında Reprodüktif Biyoteknoloji: Türkiyedeki Gelişmeler
İstanbul
21 Kasım 2007 Hidatidoz patogenezinde ve antihelmintik etkinliğinde nitrik oksitin rolü
İstanbul
05 Aralık 2007 Deneysel nefrozda glomerul yapısı
İstanbul
17 Aralık 2007 İnflamasyonda Mast Hücrelerinin Rolü
İstanbul

2006

27 Ocak 2006 Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Farelerin Böbreklerinde Nitrik Oksit Sentazın Rolü
İstanbul
03 Mart 2006 Karaciğer Hasarı ve Antioksidan Tedaviler
İstanbul
31 Mart 2006 Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Penis Fonksiyonunda e-NOS Dağılımı Üzerine Alfa Lipoik Asidin Etkisi
İstanbul
14 Nisan 2006 Rekombinant E. coli Sialiltransferazının Yapı-işlev İlişkilerinin Altın İşaretli Lektin Kullanılarak İrdelenmesi
Kocaeli
12 Mayıs 2006 Kanser Progresyonunda Adezyon Moleküllerinin Rolleri ve Bu Moleküllerin Ultrastrüktürel Değerlendirilmeleri
İstanbul
10 Kasım 2006 İnsan Plasentası: Yapısı ve Görevleri
İstanbul
22 Aralık 2006 C6 Sıçan Glioma Hücrelerinde İki ve Üç Boyutlu Hücre Kültür Modelleri Kullanılarak Aloe Emodin ve Sisplatinin Etkilerinin İncelenmesi
İstanbul

2005

07 Ocak 2005 Voltaj Kapılı Sodyum Kanallarının Metastatik Potansiyel İle İlişkisi
İstanbul
25 Mart 2005 Tamoxıfen ve Medroxyprogesteron Asetatın FM3 A Meme Kanseri Hücre Soyunda Epirubicin Sitotoksisitesi Üzerine Kinetik ve Ultrastüktürel Etkilerinin Değerlendirilmesi
İstanbul
29 Nisan 2005 Vasküler Perfüzyon ve Pulmoner Surfaktant Ultrastrüktürü
İstanbul
27 Mayıs 2005 Hayvan Derilerinin Yapısal Özellikleri ile İşlenmiş Deri Kalitesi Arasındaki İlişkilerin Sanayideki Önemi
İstanbul
25 Kasım 2005 Donax trunculus (Bivalvia: Donacidae) Ovaryumunun Morfolojisi ve Oogenezinin İnce Yapısı
İstanbul
30 Aralık 2005 Embriyonik ve Postnatal Dönemde Sıçan Mesanesinde Epitelyal Farklılaşma: Karşılaştırmalı Ontojenik Çalışma
İstanbul

2004

16 Ocak 2004 Absans Epilepsili Sıçan Hipokampusunda Histokimya, İnce Yapı ve İnce Yapısal İmmünhistokimya
İstanbul
26 Mart 2004 İmmersiyon ve Perfüzyon Tespit Yöntemlerinin Beyin Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Elektronmikroskopik Düzeyde İncelenmesi
İstanbul
09 Nisan 2004 Mikroskopta İki Teknik , İki İmkan : Atomik Kuvvet Mikroskobu ve Elektron Enerji Kaybı Spektroskopisi
İstanbul
07 Mayıs 2004 Environmental Scaaning Electron Microscopy:Genel Uygulamaları
İstanbul
26 Kasım 2004 Elektron Mikroskopi Teknikleri ve Problem Çözümünde Uygulamaları
İstanbul
24 Aralık 2004 Apoptoz
İstanbul

2003

21 Şubat 2003 Kurbağa Akciğerinde Nöroepiteliyal Endokrin Hücreler
İstanbul
06 Mart 2003 EM ile Görüntüleme ve Mikroanaliz: Örnekler, uyarılar
Kocaeli
25 Nisan 2003 Acı Kırmızı Biberli (Capsaicin) Rasyonla Beslenen Kanatlı Hipofizinde Gonadotropik Hücrelerin İmmunohistokimyasal ve Elektron Mikroskobik Özellikleri
İstanbul
23 Mayıs 2003 Mikroskopi ve Görüntü Analiz Yöntemlerinin Lastik Sektöründeki Uygulamaları
İstanbul
14 Kasım 2003 Aterogenez Süreci Üzerine Kalsiyum Dobesilat’ın Etkileri
İstanbul

2002

29 Kasım 2002 Adli Bilimlerde SEM Uygulaması
İstanbul
20 Aralık 2002 Sinir Bilimlerinde İşaretleme Teknikleri
İstanbul

2001

23 Şubat 2001 Erken Dönem Embriyo Gelişimi
İstanbul
23 Mart 2001 Melatonin ve Hücre Koruyucu Etkisi
İstanbul
23 Mart 2001 Melatonin ve Hücre Koruyucu Etkisi
İstanbul
13 Nisan 2001 Malzeme Bilimlerinde TEM İncelemeleri: Aluminyum, Titanyum Alaşımları, Şekil Bellek Alaşımı ve Toz Metal v.b.
İstanbul
04 Mayıs 2001 Telomer ve Telomeraz’lar
İstanbul

2000

21 Ocak 2000 Retina Ultrastüktürü
İstanbul
25 Şubat 2000 Normal, Atipik ve Tümör Hücrelerinin Işık ve Ultrastrüktürel Görünümleri
İstanbul
24 Mart 2000 Scanning Electron Mikroskopik Preparasyon Tekniği ve Karşılaşılabilen Sorunlar
İstanbul
14 Nisan 2000 Electron Mikroskopi Nukleik Asit Görüntüleme Teknikleri
İstanbul
27 Nisan 2000 Sermatozoonların İncelenmesinde Kullanılan Elektron Mikroskopik Teknikler
İstanbul
14 Mayıs 2000 The Dinamics of the Cell Nucleus
İstanbul

1999

08 Ocak 1999 Bazik Fibroblast Büyüme Faktörünün Farklı Hücre Tiplerindeki Lokalizasyonunun İmmuno-gold İşaretleme Tekniği Kullanılarak İnce Yapısal Düzeyde Araştırılması
İstanbul
05 Şubat 1999 Yardımcı Üreme Tekniklerinde Histoloji ve Embriyoloji Bilim Disiplini
İstanbul
26 Şubat 1999 İmplantasyon Öncesi Embriyolarda Mikro ve Genetik Maniplasyonlar
İstanbul
12 Mart 1999 Analitik Elektron Mikroskopi İncelemelerinde Kriyo-preparasyon Teknikleri
İstanbul
09 Nisan 1999 X- ray Microanalysis in Biology:Experimental Techniques and Applications
İstanbul
22 Nisan 1999 Ca+2 –handling in Neurons. Assesment of Possible Roles for Calbidin- D-28 K in Transgenic Mice
İstanbul
07 Mayıs 1999 Stereolojik Yöntemlerle Sinir Liflerinin Volümünün Hesaplanması
İstanbul

1998

23 Ocak 1998 Apoptosis’le Hücre Ölümü
İstanbul
13 Şubat 1998 Biyolojik Araştırmalarda Stereolojinin Yeri
İstanbul
27 Şubat 1998 Kriminal Olaylarda SEM’in Kullanılması
İstanbul
27 Mart 1998 İleri Teknoloji Malzemelerinde Mikroskopi- Mikroanaliz- Mikroyapısal Karakterizasyonu
Kocaeli
17 Nisan 1998 Biyolojide Elektron Mikroskopi
İstanbul
20 Kasım 1998 MUC 18 MCAM (CD.146) Adezyon Molekülünün Timus Mikroçevresinde Ekspresyonu. İmmunoelektron Mikroskopik Çalışma
İstanbul
11 Aralık 1998 Mikrodalga Işınlamanın Histolojik Tekniklerde Kullanımı
İstanbul

1997

17 Ocak 1997 Hücre iskeleti-Işık ve Elektron Mikroskopik incelenmesi
İstanbul
21 Mart 1997 Taramalı Elektron Mikroskopu: Özel uygulamalar
İstanbul
25 Nisan 1997 Elektron Mikroskopi ile Karakterizasyon
İstanbul
26 Aralık 1997 Hücre Kültürü ve Elektron Mikroskopi
İstanbul

1996

19 Ocak 1996 Yeni bir görüntüleme aracı:Konfokal Mikroskobu. Işık ve elektron mikroskobu içinde ve arasındaki yeri
İstanbul
08 Mart 1996 Endotel Morfobiyolojisi
İstanbul
29 Mart 1996 TEM Teknikleri Üzerine Bazı Saptamalar
İstanbul
10 Mayıs 1996 Electron Microscope Immunogold Cytochemistry Using Epoxies, Low Temperature Acrylics and Cryosections. A Practical Comperative Review
İstanbul
17 Mayıs 1996 Virusları Elektron Mikroskobunda İnceleme Tekniği
İstanbul
24 Mayıs 1996 Diş kökü Kanallarında Sinir Tabakasının SEM İncelenmesi
İstanbul
15 Kasım 1996 Türk Elektron Mikroskopi Derneği’nin 25. yılı. ‘Türkiye’de Elektron Mikroskopi Çalışmaları ve Geleceği
İstanbul
22 Kasım 1996 Lektin’in Histokimyası
İstanbul
20 Aralık 1996 Veteriner Hekimlik Alanında Elektron Mikroskopi Çalışmaları
İstanbul

1994

1 Ocak - 31 Aralık 1995 1994-1995 Yılı Bilimsel Toplantıları
İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]