Türk Elektron Mikroskopi Derneği’nin 25. yılı. ‘Türkiye’de Elektron Mikroskopi Çalışmaları ve Geleceği

15 Kasım 1996 / İstanbul

Prof. Dr. Türkan ERBENGİ

15 Kasım 1996, İst Üniv. İstanbul Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Çapa- İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]