Mikroskopi ve Görüntü Analiz Yöntemlerinin Lastik Sektöründeki Uygulamaları

23 Mayıs 2003 / İstanbul

Dr. Attila ALKAN 

23 Mayıs 2003

Marmara Üniv. Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji ABD. Haydarpaşa - İstanbul   

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]