Mikroskopi ve Görüntü Analiz Yöntemlerinin Lastik Sektöründeki Uygulamaları

23 Mayıs 2003 / İstanbul

Dr. Attila ALKAN 

23 Mayıs 2003

Marmara Üniv. Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji ABD. Haydarpaşa - İstanbul   

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]