Skip Navigation Links

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR

[email protected]
Tel: +90 222 335 05 80 (İç hat: 6350)

Prof. Dr. Serap ARBAK (İkinci Başkan)

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İSTANBUL

[email protected]
Tel: +90 216 500 40 91

Prof. Dr. H. Mehtap KUTLU (Genel Sekreter)

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Eskişehir

[email protected]
Tel: +90 222 321 35 50 / 4721

Doç. Dr. Feray BAKAN MISIRLIOĞLU (Sayman)

Sabancı Üniversitesi
Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)
İstanbul

[email protected]
Tel: +90 216 483 90 00 – 2406

Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK (Üye)

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
İSTANBUL

mozturksezgin@gmail.com
Tel: +90 212 414 30 43

Prof. Dr. Halime KENAR (Üye)

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Mühendislik ve Doğ;a Bilimleri Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
İSTANBUL

[email protected]
Tel: +90 216 500 4304

Prof. Dr. Yunus Eren KALAY (Üye)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
ANKARA

[email protected]
Tel: +90 312 210 4184

 

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]