2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 7. Bilimsel Toplantı

13 Nisan 2018 / İzmir

7 . BİLİMSEL TOPLANTI

KONUŞMACILAR VE SUNU BAŞLIKLARI

Prof. Dr. İbrahim TUĞLU-Celal Bayar Ü., Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı- LABORATUVARDAN KLİNİĞE KÖK HÜCRE UYGULAMALARI  Prof. Dr. Alper BAĞRIYANIK-Dokuz Eylül Ü. İzmir Biyotıp ve Genom Elektron Mikroskopi Sorumlusu-IN VITRO ORGANOGENEZ: ÜÇ BOYUTLU ORGANOİD SİSTEMLER

Prof. Dr. Hüseyin AKTUĞ-Ege Ü. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı-KANSER HÜCRESİ, KÖK HÜCRE VE SOMATİK HÜCRENİN MOLEKÜLER BENZERLİKLERİ VE FARKLILIKLARI

Prof. Dr. Yasemin SEVAL ÇELİK-İzmir Ekonomi Ü. Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı-EMBRİYO GÖRÜNTÜLEMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Tarih ve saat: 13 Nisan 2018 Saat:1300-15.00
Yer: İzmir Ekonomi Ü. Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı İZMİR

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]