Endotel Morfobiyolojisi

08 Mart 1996 / İstanbul

Prof. Dr. Türkan ERBENGİ

8 Mart 1996, İst. Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak.Histoloji ve Embriyoloji ABD. Cerrahpaşa- İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]