Endotel Morfobiyolojisi

08 Mart 1996 / İstanbul

Prof. Dr. Türkan ERBENGİ

8 Mart 1996, İst. Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak.Histoloji ve Embriyoloji ABD. Cerrahpaşa- İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]