Karaciğer Hasarı ve Antioksidan Tedaviler

03 Mart 2006 / İstanbul

Araş. Gör. Gamze TANRIVERDİ 

3 Mart 2006

İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji ABD Cerrahpaşa, İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]