Karaciğer Hasarı ve Antioksidan Tedaviler

03 Mart 2006 / İstanbul

Araş. Gör. Gamze TANRIVERDİ 

3 Mart 2006

İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji ABD Cerrahpaşa, İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]