2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 1. Bilimsel Toplantı

19 Ekim 2017 / İstanbul

1.BİLİMSEL TOPLANTI

KONUŞMACILAR VE SUNU BAŞLIKLARI

Doç. Dr. Ünal USLU: GÜNÜMÜZDE MİKROSKOPİ VE GÖRÜNTÜ ANALİZ YÖNTEMLERİ

Doç. Dr. Serap USLU: FEMORAL SINIR BLOĞUNUN BÜYÜME FAKTÖRLERİ VE BETA CATENİN EKSPRESYONLARI ÜZERİNDEN KIRIK İYİLEŞMESINE ETKİLERİ

Yard. Doç. Dr. Elif Gelenli DOLANBAY: İNSAN ENDOMETRİYAL HÜCRELERİN KOKÜLTÜR ORTAMINDA EMBRİYO VARLIĞINA VERDIKLERİ YANITIN İMMÜNOHİSTOKIMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Tarih ve saat:19 Ekim 2017 Saat: 14.00-15.30
Yer: İstanbul Medeniyet Ü. Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Binası, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Dumlupınar, D-100 Karayolu No:98, Kadıköy-ISTANBUL

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]