Voltaj Kapılı Sodyum Kanallarının Metastatik Potansiyel İle İlişkisi

07 Ocak 2005 / İstanbul

Dr.Meral KOYUTÜRK

7 Ocak 2005

Kadir Has Üniv. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Gayrettepe – İstanbul.

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]