Donax trunculus (Bivalvia: Donacidae) Ovaryumunun Morfolojisi ve Oogenezinin İnce Yapısı

25 Kasım 2005 / İstanbul

Dr. Nadim YILMAZER 

25 Kasım 2005 

İstanbul Üniv. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü. Vezneciler, İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]