Rekombinant E. coli Sialiltransferazının Yapı-işlev İlişkilerinin Altın İşaretli Lektin Kullanılarak İrdelenmesi

14 Nisan 2006 / Kocaeli

Yard. Doç. Dr. Yosun MATER

14 Nisan 2006

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, Kocaeli

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]