Elektron Mikroskopi Teknikleri ve Problem Çözümünde Uygulamaları

26 Kasım 2004 / İstanbul

Doç.Dr. Servet TURAN

26 Kasım 2004

Marmara Üniv. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Haydarpaşa-İSTANBUL

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]