Elektron Mikroskopi Teknikleri ve Problem Çözümünde Uygulamaları

26 Kasım 2004 / İstanbul

Doç.Dr. Servet TURAN

26 Kasım 2004

Marmara Üniv. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Haydarpaşa-İSTANBUL

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]