Kurbağa Akciğerinde Nöroepiteliyal Endokrin Hücreler

21 Şubat 2003 / İstanbul

Araş. Gör. Füsun KOCAPINAR

21 Şubat 2003

İst.Üniv. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Vezneciler- İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]