İmmersiyon ve Perfüzyon Tespit Yöntemlerinin Beyin Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Elektronmikroskopik Düzeyde İncelenmesi

26 Mart 2004 / İstanbul

Araş.Gör. Sibel KÖKTÜRK

26 Mart 2004

İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Cerrahpaşa – İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]