İmmersiyon ve Perfüzyon Tespit Yöntemlerinin Beyin Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Elektronmikroskopik Düzeyde İncelenmesi

26 Mart 2004 / İstanbul

Araş.Gör. Sibel KÖKTÜRK

26 Mart 2004

İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Cerrahpaşa – İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]