Skip Navigation Links
 • ANA SAYFA
 • Dernek
 • Tarihçe
 • Tarihçe

  DERNEĞİN TARİHÇESİ

  Dernek 1971 yılında Elektron Mikroskopi Derneği adıyla kurulmuştur. 1973 yılında ‘Türk Elektron Mikroskopi Derneği’ olarak isim değişikliği yapılmıştır.

  Derneğin kurucu üyeleri şunlardır ;

  Yaşar Doğan ANIL,Yener AYTEKİN, Hayati BUDAK, Yurdagül CANBERK, Fatma ERDİNÇ, Türkan ERBENGİ, Erdoğan GÜRSOY, Halit Afif KAYALI, Üveis MASKAR, Saime ÖZARSLAN, Nezihe ÖZTAN, İsmail PETORAK, Orhan ULUTİN ve Fahir YENİÇAĞ.


  DERNEKTE GÖREV ALMIŞ OLAN YÖNETİM KURULLARI

  Türk Elektron Mikroskopi Derneği’nin karar defterlerinden elde edilen bilgilere göre, kuruluşundan itibaren görev alan yönetim kurullarını oluşturan öğretim üyelerinin isimleri ve görev dağılımları şöyledir :

  06.04.1973 tarihli yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı 
  Başkan: Prof. Dr. Türkan YARAMANCI
  II. Başkan: Prof. Dr. Fethi TEZOK (Tbb. Tuğgeneral)
  Sekreter: Prof. Dr. Halit KAYALI
  Sayman: Bio. Y.Doğan ANIL
  Üye: Doç. Dr. İsmail PETORAK

  11.06.1975 tarihli yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı 
  Başkan: Prof. Dr. Türkan YARAMANCI (ERBENGİ)
  II. Başkan: Prof. Dr. Fethi TEZOK (Tbb. Tuğgeneral)
  Sekreter: Prof. Dr. Halit Afif KAYALI
  Sayman: Bio.Y. Doğan ANIL
  Üye: Prof. Dr. İsmail PETORAK

  24.06.1977 tarihli yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı 
  Başkan: Prof. Dr. Türkan YARAMANCI (ERBENGİ)
  II. Başkan: Prof. Dr. Fethi TEZOK (Tbb. Tuğgeneral)
  Sekreter: Prof. Dr. Halit Afif KAYALI
  Sayman: Bio.Y. Doğan ANIL
  Üye: Prof. Dr. İsmail PETORAK

  Bu yönetim kurulunun 07.02.1978 tarihli toplantısında, Prof. Dr. Fethi TEZOK’un vefatı ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 1. yedek üye Prof. Dr. Şengün ULUTİN asil üye olarak kabul edilmiştir. 

  1979 yılı olağan genel kurulunda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
  Başkan : Prof. Dr. Türkan ERBENGİ
  Genel Sekreter : Prof. Dr. Halit KAYALI
  Üye : Prof. Dr. İsmail PETORAK
  Üye : Dr. Güngör ŞATIROĞLU
  Sayman Üye : Dr. Yener AYTEKİN

  05.06.1981 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
  Başkan: Prof. Dr. Türkan ERBENGİ
  II. Başkan: Prof. Dr. Halit KAYALI
  Genel Sekreter: Prof. Dr. İsmail PETORAK
  Sayman Üye: Doç.Dr. Yener AYTEKİN
  Üye: Doç. Dr. Nebahat GENÇ

  18.12.1984 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
  Başkan: Prof. Dr. Türkan ERBENGİ
  II. Başkan: Prof. Dr. İsmail PETORAK
  Genel Sekreter: Doç.Dr. Yener AYTEKİN
  Sayman Üye: Dr. Mehmet GÜRTEKİN
  Üye: Doç. Dr. Mustafa TAŞYÜREKLİ

  23.06.1986 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
  Başkan: Prof. Dr. Türkan ERBENGİ
  II. Başkan: Prof. Dr. Halit KAYALI
  Genel Sekreter: Prof. Dr. İsmail PETORAK
  Sayman Üye: Doç.Dr. Yener AYTEKİN
  Üye: Doç. Dr. Mustafa TAŞYÜREKLİ

  03.06.1988 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
  Başkan: Prof. Dr. Türkan ERBENGİ
  II. Başkan: Doç.Dr. Güngör ŞATIROĞLU
  Genel Sekreter: Doç.Dr. Yener AYTEKİN
  Sayman Üye: Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRTEKİN
  Üye: Doç. Dr. Yurdagül CANBERK

  01.06.1990 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
  Başkan: Prof. Dr. Türkan ERBENGİ
  II. Başkan: Prof. Dr. Halit KAYALI
  Genel Sekreter:Prof. Dr. Yurdagül CANBERK
  Sayman Üye: Doç. Dr. Mehmet GÜRTEKİN
  Üye: Prof. Dr. Mustafa TAŞYÜREKLİ

  04.06.1992 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
  Başkan: Prof. Dr. Türkan ERBENGİ
  Genel Sekreter: Prof. Dr. Yurdagül CANBERK
  Sayman Üye: Prof. Dr. Mustafa TAŞYÜREKLİ
  Üye: Prof. Dr. Selma YILMAZER
  Üye: Yrd. Doç. Dr. İmer OKAR

  01.06.1994 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
  Başkan: Prof. Dr. Güngör ŞATIROĞLU
  Genel Sekreter: Prof. Dr. Mustafa TAŞYÜREKLİ
  Sayman Üye: Doç. Dr. Melek ÖZTÜRK
  Üye: Prof. Dr. Selma YILMAZER
  Üye: Doç. Dr. İsmail SEÇKİN

  30.05.1996 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
  Başkan: Prof. Dr. Yurdagül CANBERK
  Genel Sekreter: Prof. Dr. Selma YILMAZER
  Sayman Üye: Doç. Dr. İmer OKAR
  Üye: Doç. Dr. Melek ÖZTÜRK
  Üye: Doç. Dr. Serap ARBAK

  03.06.1998 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
  Başkan: Prof. Dr. Yurdagül CANBERK
  Genel Sekreter: Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK
  Sayman Üye: Doç. Dr. Hüseyin OKTAR
  Üye: Doç. Dr. Serap ARBAK
  Üye: Bio. Funda DURMAZ

  26.05.2000 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
  Başkan: Prof. Dr. Yurdagül CANBERK
  Genel Sekreter: Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK
  Sayman Üye: Prof. Dr. Serap ARBAK
  Üye: Prof. Dr. Hüseyin OKTAR
  Üye: Prof. Dr. Funda Durmaz ONAR

  24.05.2002 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
  Başkan: Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU
  Genel Sekreter: Prof. Dr. Serap ARBAK
  Sayman Üye: Doç.Dr. Feriha ERCAN
  Üye: Prof. Dr. Şehnaz BOLKENT
  Üye: Prof. Dr. Tangül ŞAN

  28.05.2004 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
  Başkan: Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU
  II.Başkan: Prof. Dr. Serap ARBAK
  Genel Sekreter: Prof. Dr. Şehnaz BOLKENT
  Sayman Üye: Doç.Dr. Feriha ERCAN
  Üye: Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK SEZGİN

  25.05.2006 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
  Başkan: Prof. Dr. Serap ARBAK
  II.Başkan: Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU
  Genel Sekreter: Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK SEZGİN
  Sayman Üye: Doç.Dr. Feriha ERCAN
  Üye: Prof. Dr. Şehnaz BOLKENT

   26.05.2008 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı  
  Prof. Dr. Melek Öztürk (Başkan) 
  Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU (2.Başkan) 
  Prof. Dr. Serap ARBAK (Genel Sekreter) 
  Dr. Fatma Kaya Dağıstanlı (Sayman) 
  Prof. Dr Selma YILMAZER  (üye)

  25.05.2010 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı  
  Prof. Dr.  Serap ARBAK (Başkan) 
  Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU (2.Başkan) 
  Prof. Dr. Selma YILMAZER  (Genel Sekreter) 
  Prof Dr Servet Turan (Sayman) 
  Prof. Dr Melek Öztürk (üye)

  17.05.2012 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı  
  Prof. Dr. Selma YILMAZER  (Başkan) 
  Prof. Dr. . Serap ARBAK (2.Başkan) 
  Prof. Dr Melek Öztürk (Genel Sekreter) 
  Doç.Dr.Abit Aktaş (Sayman) 
  Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU (Üye) 
  Prof Dr Servet Turan (Üye) 
  Uzm Müh. Attila Alkan(Üye)

  16.05.2014 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
  Prof. Dr. Selma YILMAZER  (Başkan)
  Prof. Dr. Servet TURAN (2.Başkan)
  Prof. Dr. Serap ARBAK (Genel Sekreter)
  Doç.Dr.Elif Güzel (Sayman)
  Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU (Üye)
  Prof Dr Mehmet Ali GÜLGÜN (Üye)
  Prof. Dr Sevinç İNAN (Üye)

  16.05.2016 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı  
  Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan) 
  Prof. Dr. Servet TURAN (2.Başkan) 
  Prof. Dr. Selma YILMAZER (Genel Sekreter) 
  Doç. Dr. Matem TUNÇDEMİR (Sayman) 
  Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU (Üye) 
  Prof Dr Mehmet Ali GÜLGÜN (Üye) 
  Prof. Dr Sevinç İNAN (Üye)

  İLETİŞİM
  TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
  Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
  Eskişehir Teknik Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
  ESKİŞEHİR
  Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
  E-Mail : [email protected]