Hayvan Derilerinin Yapısal Özellikleri ile İşlenmiş Deri Kalitesi Arasındaki İlişkilerin Sanayideki Önemi

27 Mayıs 2005 / İstanbul

Prof.Dr.Suzan DAĞLIOĞLU 

27 Mayıs 2005

İstanbul Üniv. Veteriner Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD.Avcılar-İstanbul   

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]