Hayvan Derilerinin Yapısal Özellikleri ile İşlenmiş Deri Kalitesi Arasındaki İlişkilerin Sanayideki Önemi

27 Mayıs 2005 / İstanbul

Prof.Dr.Suzan DAĞLIOĞLU 

27 Mayıs 2005

İstanbul Üniv. Veteriner Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD.Avcılar-İstanbul   

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]