İleri Teknoloji Malzemelerinde Mikroskopi- Mikroanaliz- Mikroyapısal Karakterizasyonu

27 Mart 1998 / Kocaeli

Uzm.Araş.Zülal MISIRLI

27 Mart 1998

TÜBİTAK- Marmara Araştırma Merkezi, MKTAE Seminer Salonu,Gebze-Kocaeli

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]