Melatoninin kardiyotoksisite üzerindeki koruyucu etkileri

29 Mayıs 2008 / Çanakkale

Konuşmacı : Doç.Dr. Aysel GÜVEN 

Yer : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji veEmbriyoloji Ana Bilim Dalı , ÇANAKKALE

Tarih : 29 Mayıs 2008. Cuma Saat:11.00 

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]