Biyolojik Araştırmalarda Stereolojinin Yeri

13 Şubat 1998 / İstanbul

Yrd.Doç.Dr.Ferruh YÜCEL 

13 Şubat 1998

İst.Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak.İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]