MUC 18 MCAM (CD.146) Adezyon Molekülünün Timus Mikroçevresinde Ekspresyonu. İmmunoelektron Mikroskopik Çalışma

20 Kasım 1998 / İstanbul

Prof. Dr. Aysel ŞEFTALİOĞLU 

20 Kasım 1998

İst. Üniv. İstanbul Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Çapa – İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]