Skip Navigation Links
 • ANA SAYFA
 • Ödüller ve Burslar
 • Ödüller ve Burslar

  TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ

  "PROF. DR. TÜRKAN ERBENGİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ" BAŞVURU KOŞULLARI

  Türk Elektron Mikroskopi Derneği tarafından Derneğin Kurucu Başkanı ve Türkiye’deki Elektron Mikroskopisinin öncüsü, çok sayıda öğrenci ve bilim insanı yetiştirmiş, 31.12.2007 tarihinde 83 yaşında aramızdan ayrılan değerli Bilim İnsanı Sayın Prof. Dr. Türkan ERBENGİ onuruna her iki yılda bir düzenlenen “Prof. Dr. Türkan ERBENGİ Araştırma Ödülü” Yaşam Bilimleri ve Malzeme Bilimleri olmak üzere 2 ayrı alanda verilecektir.

  Başvuru koşulları aşağıdaki şekildedir;

  • Mikroskopi alanındaki tüm araştırmalar başvuru kapsamındadır.

  • Araştırma son iki yıl içinde (2021 ve 2022 yılları) SCI tarafından taranan bir dergide yayınlanmış olmalıdır.

  • Araştırmanın Türkiye’de yapılmış olması ön koşuldur.

  • Her araştırmacı yalnız bir araştırma ile katılabilir.

  • Araştırma çok yazarlı ise çalışma gurubundaki her bir araştırmacının ödüle başvuru onaylarının belgeler arasında yer alması gerekmektedir.

  • Ödül için başvurulan her çalışma poster olarak “26. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (EMK 2023)’nde sergilenecek şekilde getirilmelidir.

  • Aynı araştırma ile hem kongrenin serbest bildiri / poster bölümü hem de Bilim Ödülü için başvuruda bulunulamaz.

  • Araştırmalar (PDF formatında), başvuru dilekçesi, resimli özgeçmiş ve yayın listesi ile birlikte elektronik ortamda Türk Elektron Mikroskopi Derneği Başkanı Prof. Dr. Servet Turan ([email protected]) ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halime Kenar’ın e-posta adreslerine ([email protected]) iletilmelidir.

  • Son başvuru tarihi 01 Temmuz 2023’dür.

  • Başvurular arasında ödüle değer çalışma olmadığı koşullarda jüri ödüllerden bir ya da birkaçını vermemekte serbesttir.

   

  İLETİŞİM
  TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
  Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
  Eskişehir Teknik Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
  ESKİŞEHİR
  Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
  E-Mail : [email protected]