Preimplantasyon : Embriyo gelişimi

27 Mayıs 2007 / İstanbul

Prof. Dr. Tülay ÖCAL İREZ

27 Mayıs 2007

İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa - İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]