Taramalı Elektron Mikroskopu: Özel uygulamalar

21 Mart 1997 / İstanbul

Doç. Dr. İmer OKAR

21 Mart 1997

Marmara Üniv.Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Haydarpaşa- İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]