Taramalı Elektron Mikroskopu: Özel uygulamalar

21 Mart 1997 / İstanbul

Doç. Dr. İmer OKAR

21 Mart 1997

Marmara Üniv.Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Haydarpaşa- İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]