Kanser Progresyonunda Adezyon Moleküllerinin Rolleri ve Bu Moleküllerin Ultrastrüktürel Değerlendirilmeleri

12 Mayıs 2006 / İstanbul

Doç. Dr. Sevinç İNAN

12 Mayıs 2006

İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD Cerrahpaşa, İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]