Kanser Progresyonunda Adezyon Moleküllerinin Rolleri ve Bu Moleküllerin Ultrastrüktürel Değerlendirilmeleri

12 Mayıs 2006 / İstanbul

Doç. Dr. Sevinç İNAN

12 Mayıs 2006

İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD Cerrahpaşa, İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]