Yeni bir görüntüleme aracı:Konfokal Mikroskobu. Işık ve elektron mikroskobu içinde ve arasındaki yeri

19 Ocak 1996 / İstanbul

Prof. Dr. Meral TEKELİOĞLU

19 Ocak 1996, İst. Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak.Histoloji ve Embriyoloji ABD. Cerrahpaşa-İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]