Elektron Mikroskopi ile Karakterizasyon

25 Nisan 1997 / İstanbul

Prof. Dr. Adnan TEKİN

25 Nisan 1997

İst.Teknik Üniv. (İTÜ).İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]