Electron Mikroskopi Nukleik Asit Görüntüleme Teknikleri

14 Nisan 2000 / İstanbul

Prof.Dr.Selma YILMAZER 

14.04.2000

İst.Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji ABD.Cerrahpaşa-İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]