Elektron Mikroskobunda Araştırma ve Klinik İlişkiler

11 Aralık 2009 / İstanbul

Konuşmacı: Prof.Dr. Meral TEKELİOĞLU

Yer: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji  Anabilim Dalı Çapa-İstanbul

Tarih: 11 Aralık 2009,  Saat:14.00

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]