Acı Kırmızı Biberli (Capsaicin) Rasyonla Beslenen Kanatlı Hipofizinde Gonadotropik Hücrelerin İmmunohistokimyasal ve Elektron Mikroskobik Özellikleri

25 Nisan 2003 / İstanbul

Prof.Dr.Aytekin ÖZER-Doç. Dr. Hatice ERDOST

25 Nisan 2003 

İst.Üniv. Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji ABD. Avcılar, İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]