Acı Kırmızı Biberli (Capsaicin) Rasyonla Beslenen Kanatlı Hipofizinde Gonadotropik Hücrelerin İmmunohistokimyasal ve Elektron Mikroskobik Özellikleri

25 Nisan 2003 / İstanbul

Prof.Dr.Aytekin ÖZER-Doç. Dr. Hatice ERDOST

25 Nisan 2003 

İst.Üniv. Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji ABD. Avcılar, İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]