Aterogenez Süreci Üzerine Kalsiyum Dobesilat’ın Etkileri

14 Kasım 2003 / İstanbul

Prof.Dr. Selma YILMAZER 

14 Kasım 2003

İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji ABD. Cerrahpaşa -İstanbul.

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]