Stereolojik Yöntemlerle Sinir Liflerinin Volümünün Hesaplanması

07 Mayıs 1999 / İstanbul

Öğ.Gör.Dr. Feriha ERCAN

7 Mayıs 1999

Marmara Üniv.Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD.Haydarpaşa - İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]