Vasküler Perfüzyon ve Pulmoner Surfaktant Ultrastrüktürü

29 Nisan 2005 / İstanbul

Prof.Dr. Oktay ARDA 

29 Nisan 2005

İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Cerrahpaşa-İstanbul   

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]