Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Farelerin Böbreklerinde Nitrik Oksit Sentazın Rolü

27 Ocak 2006 / İstanbul

Araş. Gör. Ebru GÜREL

27 Ocak 2006 

İstanbul Üniv., Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Vezneciler, İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]