1994-1995 Yılı Bilimsel Toplantıları

1 Ocak - 31 Aralık 1995 / İstanbul

1. Prof. Dr. Türkan ERBENGİ (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.)
2. Prof. Dr. Selma YILMAZER (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.)
3. Prof. Dr. Yurdagül CANBERK (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.)
4. Doç. Dr. İmer OKAR ( Marmara Tıp Fak.)
5. Doç. Dr. Özden ÖZMUTLU (İ.Ü. Fen Fak. Biyoloji )

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]