1994-1995 Yılı Bilimsel Toplantıları

1 Ocak - 31 Aralık 1995 / İstanbul

1. Prof. Dr. Türkan ERBENGİ (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.)
2. Prof. Dr. Selma YILMAZER (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.)
3. Prof. Dr. Yurdagül CANBERK (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.)
4. Doç. Dr. İmer OKAR ( Marmara Tıp Fak.)
5. Doç. Dr. Özden ÖZMUTLU (İ.Ü. Fen Fak. Biyoloji )

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]