Tamoxıfen ve Medroxyprogesteron Asetatın FM3 A Meme Kanseri Hücre Soyunda Epirubicin Sitotoksisitesi Üzerine Kinetik ve Ultrastüktürel Etkilerinin Değerlendirilmesi

25 Mart 2005 / İstanbul

 Prof.Dr. Ayhan BİLİR

25 Mart 2005

İstanbul Üniv.İstanbul Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Çapa-İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]