Tamoxıfen ve Medroxyprogesteron Asetatın FM3 A Meme Kanseri Hücre Soyunda Epirubicin Sitotoksisitesi Üzerine Kinetik ve Ultrastüktürel Etkilerinin Değerlendirilmesi

25 Mart 2005 / İstanbul

 Prof.Dr. Ayhan BİLİR

25 Mart 2005

İstanbul Üniv.İstanbul Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Çapa-İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]