Yüksek Moleküler Ağırlıklı Lipoprotein (HDL)'lerin Antiatherojenik Fonksiyonlarını Analiz Edebilecek Yeni Markırlar ve Yeni Terapötik Yaklaşımlar

18 Ocak 2008 / İstanbul

Yard. Doç. Dr. Songül SÜREN-CASTILLO

18 Ocak 2008

İstanbul Üniv. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Vezneciler-İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]