İmplantasyon Öncesi Embriyolarda Mikro ve Genetik Maniplasyonlar

26 Şubat 1999 / İstanbul

Dr. Sezen ARAT - Dr.Haydar BAĞIŞ

26 Şubat 1999

İst.Üniv. İstanbul Tıp Fak.Histoloji ve Embriyoloji ABD. Çapa - İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]