İmplantasyon Öncesi Embriyolarda Mikro ve Genetik Maniplasyonlar

26 Şubat 1999 / İstanbul

Dr. Sezen ARAT - Dr.Haydar BAĞIŞ

26 Şubat 1999

İst.Üniv. İstanbul Tıp Fak.Histoloji ve Embriyoloji ABD. Çapa - İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]