Lityum klorür ve medroksiprogesteron asetatın insan İshikawa endometrium kanserinde imatinib mesilat sitotoksisitesi üzerine etkisi

16 Ocak 2008 / İstanbul

Konuşmacı : Prof. Dr Ayhan BİLİR , Araş. Gör. Mine ERGÜVEN

Yer : İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Çapa, İSTANBUL

 Tarih : 16 Ocak 2008, Cuma Saat:14.00 

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]