Programlı Hücre Ölümü- Sempozyum

09 Nisan 2008 / İstanbul

 9 Nisan 2008, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]