Sinir Bilimlerinde İşaretleme Teknikleri

20 Aralık 2002 / İstanbul

Prof. Dr.Tangül ŞAN 

20 Aralık 2002

Marmara Üniv. Tıp Fak., Histoloji-Embriyoloji ABD. Haydarpaşa -İstanbul.

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]