Analitik Elektron Mikroskopi İncelemelerinde Kriyo-preparasyon Teknikleri

12 Mart 1999 / İstanbul

Doç. Dr. Şehnaz BOLKENT 

12 Mart 1999

İstanbul Üniv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Vezneciler/ İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]