Analitik Elektron Mikroskopi İncelemelerinde Kriyo-preparasyon Teknikleri

12 Mart 1999 / İstanbul

Doç. Dr. Şehnaz BOLKENT 

12 Mart 1999

İstanbul Üniv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Vezneciler/ İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]