2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 4. Bilimsel Toplantı

14 Aralık 2017 / İstanbul

4. BİLİMSEL TOPLANTI

KONUŞMACILAR VE SUNU BAŞLIKLARI

Doç. Dr. Yusufhan YAZIR- Kocaeli Ü. Tıp Fakültesi, Kök Hücre AbD-ABSANS EPİLEPSİDE NÖRAL KÖK HÜCRE TEDAVİSİ İLE KLASİK TEDAVİNİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yard. Doç. Dr. Gökhan DURUKSU- Kocaeli Ü. Tıp Fakültesi, Kök Hücre AbDMONOSAKKARİTLER İLE MODİFİYE EDİLMİŞ KOLLAJENİN MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN ÇOĞALMA VE FARKLILAŞMASINA ETKİLERİ

Yard. Doç. Dr. Z Seda HALBUTOĞULLARI- Kocaeli Ü. Tıp Fakültesi, Kök Hücre AbDNÖRAL KÖK HÜCRE İZOLASYONU, KARAKTERIZASYONU VE KLINIK POTANSIYELI

Arş. Gör. Ahmet ÖZTÜRK-Kocaeli Ü. Kök Hücre AbD-ORGAN ÜRETİMİNDE ‘DOĞAL ‘ BİR POTANSİYEL: DESELÜLARİZE DOKU İSKELELERİ

Tarih ve saat:14 Aralık 2017 Saat: 14.00-15.30
Yer: İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Abd Cerrahpaşa ISTANBUL

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]