Absans Epilepsili Sıçan Hipokampusunda Histokimya, İnce Yapı ve İnce Yapısal İmmünhistokimya

16 Ocak 2004 / İstanbul

Öğr.Gör.Dr. Serap ŞİRVANCI

16.Ocak.2004

Marmara Üniv. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Haydarpaşa -İstanbul.

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]