Kriminal Olaylarda SEM’in Kullanılması

27 Şubat 1998 / İstanbul

Kimyager Kezban GÖKDEMİR

27 Şubat 1998

İst. Emn. Md. Kriminalistik Lab Aksaray-İstanbul.

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]