Melatonin ve Hücre Koruyucu Etkisi

23 Mart 2001 / İstanbul

Prof. Dr. Serap ARBAK

23 Mart 2001

Marmara Üniv. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Haydarpaşa-İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]