Skip Navigation Links

Tarihçe

DERNEĞİN TARİHÇESİ

Dernek 1971 yılında Elektron Mikroskopi Derneği adıyla kurulmuştur. 1973 yılında ‘Türk Elektron Mikroskopi Derneği’ olarak isim değişikliği yapılmıştır.

Derneğin kurucu üyeleri şunlardır ;

Yaşar Doğan ANIL,Yener AYTEKİN, Hayati BUDAK, Yurdagül CANBERK, Fatma ERDİNÇ, Türkan ERBENGİ, Erdoğan GÜRSOY, Halit Afif KAYALI, Üveis MASKAR, Saime ÖZARSLAN, Nezihe ÖZTAN, İsmail PETORAK, Orhan ULUTİN ve Fahir YENİÇAĞ.


DERNEKTE GÖREV ALMIŞ OLAN YÖNETİM KURULLARI

Türk Elektron Mikroskopi Derneği’nin karar defterlerinden elde edilen bilgilere göre, kuruluşundan itibaren görev alan yönetim kurullarını oluşturan öğretim üyelerinin isimleri ve görev dağılımları şöyledir :

06.04.1973 tarihli yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı 
Başkan: Prof. Dr. Türkan YARAMANCI
II. Başkan: Prof. Dr. Fethi TEZOK (Tbb. Tuğgeneral)
Sekreter: Prof. Dr. Halit KAYALI
Sayman: Bio. Y.Doğan ANIL
Üye: Doç. Dr. İsmail PETORAK

11.06.1975 tarihli yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı 
Başkan: Prof. Dr. Türkan YARAMANCI (ERBENGİ)
II. Başkan: Prof. Dr. Fethi TEZOK (Tbb. Tuğgeneral)
Sekreter: Prof. Dr. Halit Afif KAYALI
Sayman: Bio.Y. Doğan ANIL
Üye: Prof. Dr. İsmail PETORAK

24.06.1977 tarihli yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı 
Başkan: Prof. Dr. Türkan YARAMANCI (ERBENGİ)
II. Başkan: Prof. Dr. Fethi TEZOK (Tbb. Tuğgeneral)
Sekreter: Prof. Dr. Halit Afif KAYALI
Sayman: Bio.Y. Doğan ANIL
Üye: Prof. Dr. İsmail PETORAK

Bu yönetim kurulunun 07.02.1978 tarihli toplantısında, Prof. Dr. Fethi TEZOK’un vefatı ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 1. yedek üye Prof. Dr. Şengün ULUTİN asil üye olarak kabul edilmiştir. 

1979 yılı olağan genel kurulunda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
Başkan : Prof. Dr. Türkan ERBENGİ
Genel Sekreter : Prof. Dr. Halit KAYALI
Üye : Prof. Dr. İsmail PETORAK
Üye : Dr. Güngör ŞATIROĞLU
Sayman Üye : Dr. Yener AYTEKİN

05.06.1981 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
Başkan: Prof. Dr. Türkan ERBENGİ
II. Başkan: Prof. Dr. Halit KAYALI
Genel Sekreter: Prof. Dr. İsmail PETORAK
Sayman Üye: Doç.Dr. Yener AYTEKİN
Üye: Doç. Dr. Nebahat GENÇ

18.12.1984 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
Başkan: Prof. Dr. Türkan ERBENGİ
II. Başkan: Prof. Dr. İsmail PETORAK
Genel Sekreter: Doç.Dr. Yener AYTEKİN
Sayman Üye: Dr. Mehmet GÜRTEKİN
Üye: Doç. Dr. Mustafa TAŞYÜREKLİ

23.06.1986 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
Başkan: Prof. Dr. Türkan ERBENGİ
II. Başkan: Prof. Dr. Halit KAYALI
Genel Sekreter: Prof. Dr. İsmail PETORAK
Sayman Üye: Doç.Dr. Yener AYTEKİN
Üye: Doç. Dr. Mustafa TAŞYÜREKLİ

03.06.1988 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
Başkan: Prof. Dr. Türkan ERBENGİ
II. Başkan: Doç.Dr. Güngör ŞATIROĞLU
Genel Sekreter: Doç.Dr. Yener AYTEKİN
Sayman Üye: Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRTEKİN
Üye: Doç. Dr. Yurdagül CANBERK

01.06.1990 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
Başkan: Prof. Dr. Türkan ERBENGİ
II. Başkan: Prof. Dr. Halit KAYALI
Genel Sekreter:Prof. Dr. Yurdagül CANBERK
Sayman Üye: Doç. Dr. Mehmet GÜRTEKİN
Üye: Prof. Dr. Mustafa TAŞYÜREKLİ

04.06.1992 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
Başkan: Prof. Dr. Türkan ERBENGİ
Genel Sekreter: Prof. Dr. Yurdagül CANBERK
Sayman Üye: Prof. Dr. Mustafa TAŞYÜREKLİ
Üye: Prof. Dr. Selma YILMAZER
Üye: Yrd. Doç. Dr. İmer OKAR

01.06.1994 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
Başkan: Prof. Dr. Güngör ŞATIROĞLU
Genel Sekreter: Prof. Dr. Mustafa TAŞYÜREKLİ
Sayman Üye: Doç. Dr. Melek ÖZTÜRK
Üye: Prof. Dr. Selma YILMAZER
Üye: Doç. Dr. İsmail SEÇKİN

30.05.1996 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
Başkan: Prof. Dr. Yurdagül CANBERK
Genel Sekreter: Prof. Dr. Selma YILMAZER
Sayman Üye: Doç. Dr. İmer OKAR
Üye: Doç. Dr. Melek ÖZTÜRK
Üye: Doç. Dr. Serap ARBAK

03.06.1998 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
Başkan: Prof. Dr. Yurdagül CANBERK
Genel Sekreter: Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK
Sayman Üye: Doç. Dr. Hüseyin OKTAR
Üye: Doç. Dr. Serap ARBAK
Üye: Bio. Funda DURMAZ

26.05.2000 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
Başkan: Prof. Dr. Yurdagül CANBERK
Genel Sekreter: Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK
Sayman Üye: Prof. Dr. Serap ARBAK
Üye: Prof. Dr. Hüseyin OKTAR
Üye: Prof. Dr. Funda Durmaz ONAR

24.05.2002 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
Başkan: Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU
Genel Sekreter: Prof. Dr. Serap ARBAK
Sayman Üye: Doç.Dr. Feriha ERCAN
Üye: Prof. Dr. Şehnaz BOLKENT
Üye: Prof. Dr. Tangül ŞAN

28.05.2004 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
Başkan: Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU
II.Başkan: Prof. Dr. Serap ARBAK
Genel Sekreter: Prof. Dr. Şehnaz BOLKENT
Sayman Üye: Doç.Dr. Feriha ERCAN
Üye: Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK SEZGİN

25.05.2006 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
Başkan: Prof. Dr. Serap ARBAK
II.Başkan: Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU
Genel Sekreter: Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK SEZGİN
Sayman Üye: Doç.Dr. Feriha ERCAN
Üye: Prof. Dr. Şehnaz BOLKENT

 26.05.2008 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı  
Prof. Dr. Melek Öztürk (Başkan) 
Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU (2.Başkan) 
Prof. Dr. Serap ARBAK (Genel Sekreter) 
Dr. Fatma Kaya Dağıstanlı (Sayman) 
Prof. Dr Selma YILMAZER  (üye)

25.05.2010 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı  
Prof. Dr.  Serap ARBAK (Başkan) 
Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU (2.Başkan) 
Prof. Dr. Selma YILMAZER  (Genel Sekreter) 
Prof Dr Servet Turan (Sayman) 
Prof. Dr Melek Öztürk (üye)

17.05.2012 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı  
Prof. Dr. Selma YILMAZER  (Başkan) 
Prof. Dr. . Serap ARBAK (2.Başkan) 
Prof. Dr Melek Öztürk (Genel Sekreter) 
Doç.Dr.Abit Aktaş (Sayman) 
Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU (Üye) 
Prof Dr Servet Turan (Üye) 
Uzm Müh. Attila Alkan(Üye)

16.05.2014 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı 
Prof. Dr. Selma YILMAZER  (Başkan)
Prof. Dr. Servet TURAN (2.Başkan)
Prof. Dr. Serap ARBAK (Genel Sekreter)
Doç.Dr.Elif Güzel (Sayman)
Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU (Üye)
Prof Dr Mehmet Ali GÜLGÜN (Üye)
Prof. Dr Sevinç İNAN (Üye)

16.05.2016 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı  
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan) 
Prof. Dr. Servet TURAN (2.Başkan) 
Prof. Dr. Selma YILMAZER (Genel Sekreter) 
Doç. Dr. Matem TUNÇDEMİR (Sayman) 
Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU (Üye) 
Prof Dr Mehmet Ali GÜLGÜN (Üye) 
Prof. Dr Sevinç İNAN (Üye)

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]