Stereolojik Yöntemlerle Sinir Liflerinin Volümünün Hesaplanması

07 Mayıs 1999 / İstanbul

Öğ.Gör.Dr. Feriha ERCAN

7 Mayıs 1999

Marmara Üniv.Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD.Haydarpaşa - İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]