MUC 18 MCAM (CD.146) Adezyon Molekülünün Timus Mikroçevresinde Ekspresyonu. İmmunoelektron Mikroskopik Çalışma

20 Kasım 1998 / İstanbul

Prof. Dr. Aysel ŞEFTALİOĞLU 

20 Kasım 1998

İst. Üniv. İstanbul Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Çapa – İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]