Aterogenez Süreci Üzerine Kalsiyum Dobesilat’ın Etkileri

14 Kasım 2003 / İstanbul

Prof.Dr. Selma YILMAZER 

14 Kasım 2003

İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji ABD. Cerrahpaşa -İstanbul.

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]