Programlı Hücre Ölümü- Sempozyum

09 Nisan 2008 / İstanbul

 9 Nisan 2008, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]